Browsed by
Auteur: Veerle Veys

Welkom in Ingooigem

Welkom in Ingooigem

Beste bezoeker

 

Deze site is niet meer in gebruik.

Sinds 1/9/2020 is de gemeenteschool gevestigd in Ingooigem met locaties in de P. Verrieststraat 12,

Ingooigemplaats 58 en Heirbaan 28.

We verwijzen u graag door naar onze site www.scholeningooigem.be

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam

Maandag 16 maart

Maandag 16 maart

Bedankt dat u zich zo kon organiseren zodat er weinig kinderen op school waren!
Houd uw mailbox in de gaten, daar krijgt u verdere info betreffende de werking.
Gelieve de aanwezigheid van uw kind(eren) op school te verwittigen via mail : info@vbsving.be (VBS)
gemeenteschool@vichte-ingooigem.be (GLS).
Graag tegen vanavond een bericht voor de komende dagen van deze week.
Als uw kind niet komt, verwachten we uiteraard geen mailtje.
 
Dank voor uw medewerking, draag verder goed zorg voor elkaar.
Verdere uitleg van de schoolwerking vindt u op deze link:
Update rond schorsing lessen vanaf 16/3/2020

Update rond schorsing lessen vanaf 16/3/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
– Alle lessen worden geschorst.
– Kinderen worden het best thuis gehouden. We voorzien enkel opvang voor kinderen:
o Voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien
o of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..
Mogen wij vragen om toch de nodige inspanningen te doen om de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden (via thuiswerk, afspreken met vrienden, familie, buren om een beurtrol op te stellen om op de kinderen te passen, …)?
Het heeft weinig zin om geen les te geven en tegelijkertijd toch 80 procent van de kinderen op school op te vangen. Zo zou het effect van de genomen maatregel volledig vervallen. Kinderen die toch op school zijn kunnen een maaltijd krijgen. Dank voor het begrip
Aaron wint voor het tweede jaar op rij!

Aaron wint voor het tweede jaar op rij!

’t Staat in de krant en wij zijn er trots op!

Bravo aan alle schrijvers die hun creatief talent uithaalden!

Dank aan het Davidsfonds voor de prijzen.

Te lezen in de editie van 6 maart van de Krant van West-Vlaanderen. Ziehier een ‘voorproevertje’..

Corona-virus: wat raadt men ons aan?

Corona-virus: wat raadt men ons aan?

1.Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
2.Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
3.Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4.Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
5.Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
6.Vermijd nauw contact met zieke personen.
7.Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
.

 

klik hier voor meer info

Dank voor de steun!

Dank voor de steun!

Bedankt voor de vele bestellingen van ontbijtpakketten. In VBS werd met de opbrengst het volgende aangekocht: een mobiele oven voor bakactiviteiten voor de verschillende klassen, een “keukenkoffer” en “werkkoffer” voor de kinderen. In  GLS zal een deel gebruikt worden om de schoolreis van 30 april naar Planckendael en Technopolis te ondersteunen. De rest zal mee vorm geven aan de uitbouw van het MOEV speelplaatsproject.In maart kijken we verder wat we met het resterende budget zullen doen om de speelplaats volgens het plan verder uit te werken.