Update rond schorsing lessen vanaf 16/3/2020

Update rond schorsing lessen vanaf 16/3/2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Wat betekent dit voor onze school?
– Alle lessen worden geschorst.
– Kinderen worden het best thuis gehouden. We voorzien enkel opvang voor kinderen:
o Voor ouders die zelf niet in opvang kunnen voorzien
o of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..
Mogen wij vragen om toch de nodige inspanningen te doen om de kinderen zo veel mogelijk thuis te houden (via thuiswerk, afspreken met vrienden, familie, buren om een beurtrol op te stellen om op de kinderen te passen, …)?
Het heeft weinig zin om geen les te geven en tegelijkertijd toch 80 procent van de kinderen op school op te vangen. Zo zou het effect van de genomen maatregel volledig vervallen. Kinderen die toch op school zijn kunnen een maaltijd krijgen. Dank voor het begrip

Comments are closed.