Bericht van de traiteur

Bericht van de traiteur

Dit bericht willen wij u graag doorspelen, gericht aan ons allen. We wensen het Esthio-team een voorspoedig verloop toe.

Beste directie, leerkrachten, leerlingen en ouders

Wij staan er op jullie persoonlijk te informeren over de problematiek die ontstaan is rond onze firma Esthio.  Vooreerst wensen wij onze oprechte excuses mee te geven aan allen die hierdoor in de problemen zijn gekomen. 

Reeds 40 jaar bereiden wij met de grootste zorg onze maaltijden en tot hier toe zonder enig probleem.  Wij hanteren dan ook de grootste voorzorgen betreffende HACCP en hygiënenormen.  Wij verkregen dit jaar een smiley van het FAVV en dit voor ons engagement betreffende ons beleid.  Wij hopen dan ook van harte dat een oorzaak voor deze problematiek gevonden wordt en geven daarbij onze volledige medewerking aan alle bevoegde instanties.

Uit voorzorg hebben wij ZELF beslist om tot donderdag geen maaltijden uit te leveren.

Oprechte Dank

Esthio – team

 

 

 

 


Comments are closed.